ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 01/11/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 01/11/57

บริจาค

         

ท่านที่มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลสนใจหรือมีความประสงค์จะบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อการสงเคราะห์,ส่งเสริมสนับนุนเพื่อการพัฒนาเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสที่มีความพิการบกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติก ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่ "โรงเรียนปัญญาวุฒิกร ของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์" โทร.0-2589-5762 , 0-2954-3089 หรือ ท่านสามารถติดต่อบริจาคผ่าน


        1.   เคาท์เตอร์เซอร์วิซหรือร้านค้าที่รับบริการทุกแห่งทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน

        2.   การโอนเงินสดเข้าบัญชี

              ธนาคาร กสิกรไทย    สาขาประชานิเวศน์.1    ชื่อบัญชี โรงเรียนปัญญาวุฒิกร 

              เลข บ/ช  737-2-46805-4      ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

       3.   เช็คขีดคร่อมเข้าบัญชี  " โรงเรียนปัญญาวุฒิกร "

 

  *** กรุณาแฟกซ์หลักฐานการบริจาคเงิน(Slip Pay-in)  มาที่หมายเลขโทรสาร 0-2954-3089